Pirts

Viesu nam "Chill Inn" darbojas ar slapj, ar malku kurinm lauku pirts. Pie pirts viesu rcb ir atptas/svinbu zle (apmram 25 personm) ar virtuves zonu, duas, WC, TV.
 
Pirts pakalpojumu izmaksas:
Pirms 4 stundas EUR 40,- plus EUR 1,50 par katru personu.
Par katru nkamo stundu + EUR10,-
Pirts izmaksas divm personm uz 2 stundm EUR 30,-
 
Uz skumu